Ydelser

Anden energiproduktion

Verkís’ specialister har fingeren på pulsen, når det kommer til utraditionelle energikilder.

Verkís tilbyder service inden for energiproduktion fra utraditionelle energikilder som f.eks. tidevand, gasdepression, biodynamisk brændstof og lav varme i binære kraftværker.

Fremtiden inden for utraditionelle energikilder

Verkís’ specialister holder sig opdateret om forskning og udvikling inden for nye energikilder og energibærere og deltager så vidt muligt i forskningsprojekter. Vi tilbyder rådgivning i tilknytning til undersøgelser, effektivitetsanalyser, projektering, indkøb, tilsyn og test. Vores servicetilbud omfatter alle fagområder, byggeri og anlæg og udstyr, og hvis der er behov for yderligere specialviden, tager vi kontakt med firmaets udenlandske samarbejdspartnere.

Det står klart, at det er vigtigt for verdens befolkning at have stabile energikilder i eksisterende og fremtidige former. Udviklingen går rigtig hurtigt inden for dette felt, og fremtiden er spændende. Derfor lægger Verkís’ specialister stor vægt på at deltage aktivt i denne udvikling og yde deres bidrag til at skabe øget vidensindsamling og forskning i utraditionelle energikilder.

Verkís’ specialister følger godt med i forskningen og udviklingen i udnyttelse af nye energikilder og energibærere og deltager så vidt muligt i forskningsprojekter.

Ydelser

 • Projektledelse og planlægning
 • Sikkerhed, sundhed og miljø
 • Planlægning
 • Geoteknik
 • Projektering og valg af udstyr
 • Ansøgninger om tilladelser
 • Idriftsættelse
 • Udarbejdelse af udbudsdokumenter og kontrakter
 • Gennemgange og tilstandsvurderinger
 • Systemundersøgelser
 • Risikostyring
 • Byggetilsyn
 • Pålidelighedsundersøgelser
 • Udarbejdelse af kort og landmåling
 • Bygningsledelse
 • Fornyelse
 • Vedligeholdelse