Ydelser

Kvalitetsstyring og evalueringer

Kvalitetsstyring bidrager til etablering af disciplinerede arbejdsmetoder på alle typer arbejdspladser.

Verkís bistår virksomheder, som vil anvende kvalitetsstyringens metodik til etablering af disciplinerede arbejdsmetoder, forbedring af konkurrenceevnen og opnåelse af bedre resultater i driften.

Kvalitet i højsædet

Kvalitetsstyring skal være simpel og informativ, både for firmaets ledere, medarbejdere og kunder. Alle involverede skal kende deres ansvar og forpligtelser med kvalitetsstyring som våben. På længere sigt skal kvalitetsstyring maksimere virksomhedens udbytte og kompetencer og minimere tidsforbruget til unødige faktorer.

Med en systematisk tilgang bliver arbejdsprocesser klart udformet, defineret og nedskrevet med den målsætning at opfylde kundernes definerede krav og forventninger så rationelt som muligt. Internationale standarder for styringssystemer præsenterer deres krav, deriblandt ISO 9001 om kvalitetsstyring, ISO 14001 om miljøstyring og ISO 45001 om sikkerhedsstyring.

Verkís tilbyder også kvalitetsstyring og kvalitetstilsyn i forbindelse med praktiske arbejder. Vi udarbejder kvalitetshåndbøger eller kvalitetsreferencer, specificerer arbejdsprocesser og krav til leverandører og kontrollerer materialer og udstyr i henhold til de specificerede krav.

Med en god kvalitetsstyring har alle parter overblik over deres forpligtelser og ansvar.

Ydelser

  • Screening af processer, statusvurdering og kvalitetshåndbøger

  • Udformning af styringssystem og integrering af systemer

  • Evaluering med compliance og interne tilsyn

  • Opbygning af processer, som opfylder standarder

  • Forbedringer, udvikling og processtyring