Ydelser

Risikostyring

Vi hjælper virksomheder med at minimere skader og maksimere mulighederne i alle etaper af virksomheders projekter og drift.

Det første skridt i forhold til risikostyring er at forstå risikoen, og Verkís’ specialister bistår med analyse og bedømmelser af risiko.

Analyse, information, beslutning

Risikostyring er en systematisk metode, som benyttes på tværs af projekternes levetid til at analysere, oplyse og beslutte, hvordan man skal reagere på muligheder og trusler, som det pågældende projekt står overfor. Vores specialister anvender også risikostyring til at se, hvordan man kan minimere risiko eller maksimere mulighederne med modtiltag.

Verkís’ specialister har stor erfaring inden for dette område. De forstår at anvende risikostyring til systematisk håndtering af risikoen og overholdelse af en veldefineret proces som respons på den.

Målsætningen med risikostyring er bl.a. at sikre kontinuerlig drift, medarbejdernes og samfundets sikkerhed under alle forhold, der måtte opstå, og styre mod et acceptabelt udbytte til enhver tid ud fra de tilgrundliggende risikoelementer i driften.

Ydelser

  • Risikostyring
  • Risikoanalyse og risikovurdering
  • Analyse af risiko og ulykkesstabilitet
  • Risikoanalysesystemer
  • Analyse af miljørisiko
  • Projektering af sikkerhedsstyringssystemer (arbejdsbeskyttelse)
  • HazOp