Ydelser

Projektledelse

Verkís udformer projektledelsen ud fra det enkelte projekts karakter og behov.

God projektledelse er forudsætningen for et godt resultat, uafhængigt af projektets størrelse.

Vi fører projektet i havn

Projektledelsen udføres i overensstemmelse med certificerede arbejdsprocesser, som sikrer faglige processer og sporing af kommunikation og beslutninger. Evalueringen af resultatet bygger derefter på en sammenholdning af projektets resultat med forhåndsdefinerede mål for f.eks. tid, omkostninger og sikkerheds-, sundheds- og miljøforhold.

Alle projekter har et bestemt livsforløb, som fører dem fra idé over forundersøgelse, planlægning og udførelse til projektafslutning og evaluering af resultatet. En god planlægning i projektets første etaper resulterer uden undtagelse i et bedre resultat under udførelsen.

I hver fase af projektet lægges der vægt på forskellige former for service. Selv om serviceformerne i vidt omfang bestemmes af projektets karakter, og hvor det befinder sig i projektets faser, er der imidlertid faste elementer i de fleste projekter. Her kan nævnes behovsanalyse, tilrettelæggelse og målformulering, planlægning af tid, omkostninger og kontaktkanaler, analyse af risici og interessenter samt evaluering af resultatet.

Verkís tilbyder specialister med årelang erfaring i forskellige typer projekter, herunder planlægning, projektdesign, byggeledelse og udførelseskontrol, ejendomsforvaltning og evalueringsarbejder. De varetager ledelse og tilsyn med adskillige projekter, som oftest i tæt samarbejde med kunden.

Uanset om det drejer sig om større eller mindre projekter, er faglig projektledelse det bedste udgangspunkt for et godt resultat.

Ydelser

 • Forberedelse
 • Risikoledelse
 • Omkostningsplaner
 • Projekt og realiseringsplaner
 • Sikkerhed, sundhed og miljø
 • Projektdesign
 • Udbudsdokumenter
 • Indkøbsledelse
 • Udarbejdelse af kontrakter
 • Byggetilsyn
 • Kvalitetsledelse og tilsyn