Ydelser

Geoteknik

Verkís tilbyder erfarne civil- og diplomingeniører med specialuddannelse i geo- og bjergteknik.

I mange projekter er det nødvendigt med specialservice og rådgivning inden for geo- og bjergteknik. Verkís’ specialister har mangeårig erfaring inden for dette område og har medvirket på en mængde omfattende projekter, for eksempel Kárahnjúka-kraftværket og Sundahöfn.

Vi finder den bedste løsning

Verkís tilbyder rådgivning i bjerg- og geoteknik og service inden for alle typer anlægsbyggeri, herunder kraftværker, vejanlæg, havne, lufthavne, husbyggeri, brokonstruktioner, sportsstadier og tunneller. Vi elsker udfordringer, uanset opgavens art.

Verkís påtager sig både undersøgelser og forberedende arbejde til anlæg samt udarbejdelse og tilsyn med arbejdstid og anlægs levetid. Geoteknisk projektering kan blandt andet bestå i en bedømmelse af behovet for undersøgelser, tolkning af resultaterne af undersøgelser, projektering af jordanlæg og fundamentering af anlæg, blandt andet af stolper, design af stålvægge, bedømmelse af risiko for likvefaktion og sætning samt udarbejdelse af pres, projektering af støttevægge i jord og projektering af befæstninger i klipper.

Målet med hvert enkelt projekt er altid at finde den bedste og mest praktiske løsning, så udførelsen af værket bliver så optimal som muligt.

Vi udfører en lang række opgaver inden for geoteknik og har medvirket på mange omfattende opgaver inden for dette område.

Ydelser

  • Geotekniske undersøgelser
  • Geoteknisk projektering
  • Geotekniske rapporter
  • Kritisk gennemgang af projekteringsdata
  • Byggetilsyn