Ydelser

Test og idriftsættelse

Vi tilbyder specialviden inden for test og idriftsættelse.

Blandt Verkís’ medarbejdere er der en stærk tradition for arbejde i „marken“. Firmaet tilbyder et bredt udvalg af teknologisk udstyr til test og idriftsættelse af mange typer maskinel, el-udstyr, styresystemer og beskyttelsesudstyr.

Specialviden og årelang erfaring

Verkís har erfaring med test og idriftsættelse af kraftværker, koblingsstationer og produktionsindustri. Vi tilbyder specialviden og teknologisk udstyr til idriftsættelse af for eksempel vand- og dampturbiner, generatorer, transformatorer, afbrydningsudstyr, styresystemer og beskyttelsesudstyr.

Vi har blandt andet bidraget til kraftværkerne ved Krafla, Heillisheiði og Nesjavellir. Vi opnår resultater og leverer vellykkede test og idriftsættelser til vores kunder.

Vores specialister elsker at påtage sig nye og spændende opgaver, som ligger uden for deres komfortzone og udfordrer løbende Verkís’ årelange viden og kompetencer. På den måde holder vi os på stikkerne, både i forhold til fremskridt inden for teknologisk udstyr og nye, skarpe løsninger.

Folk stoler på, at vi opnår resultater og lægger vores ambition i, at test og idriftsættelse er vellykkede for klienten.

Ydelser

  • Optimeringstest af maskinelt udstyr
  • Isoleringstest af strømudstyr og kabler
  • Funktionstest af afbryderudstyr, styresystemer og beskyttelsesudstyr
  • Kredsløbstest af styre- og beskyttelseskredsløb
  • Idriftsættelsestest af beskyttelsesudstyr
  • Vedligeholdelses- og kontroltest med prøveinstrumenter
  • Rapportering og vedligeholdelsesplaner