Ydelser

Byggetilsyn

Et vigtigt element i Verkís’ service er byggeledelse og byggetilsyn.

Verkís bistår vores kunder med udarbejdelse af arbejdskontrakter og fører byggetilsyn for dem.

Vi agerer gerne byggeledelse

Hvis kunden ønsker det, indsætter Verkís en byggeleder og varetager hele byggeledelsen samt koordinering af entreprenører og arbejdshold på byggepladsen. Tilsynet med byggeriet er opdelt i fagligt tilsyn, tilsyn med omkostninger og tilsyn med arbejdsplanen.

I forhold til byggepladser tilbyder Verkís også tilsyn med sikkerheds-, sundheds- og miljøforhold, kvalitetsstyring og kvalitetskontrol. På sikkerheds-, sundheds- og miljøområdet lægges der vægt på sikkerhed for alle medarbejdere, som er involveret i arbejdet, registreringer og rapportering i tilknytning til sikkerhedsspørgsmål og desuden på, at arbejdet skal have mindst mulig varig indvirkning på miljøet.

Verkís har erfaring med byggeledelse på forskellige projekter over hele Island.