Ydelser

Vindenergi

Der er sket en rivende udvikling inden for vindenergianlæg de seneste år, så energiprisen fra vindkraftanlæg er tæt på at være konkurrencedygtig med andre typer energiproduktion.

Verkís’ service omfatter alle områder inden for vindmølleparker.

En uudtømmelig energikilde

Det forventes, at opførelse af vindmøller i Island vil stige kraftigt de kommende år. Verkís har bidraget til mange af de forsøgsprojekter, der nu er i gang eller er under vurdering. I de fleste tilfælde har der været tale om rentabilitetsanalyser.

Vind er helt afgjort en uudtømmelig energikilde, som man har god adgang til i Island, hvilket er en af de vigtigste grunde til, at vindenergi er blevet populær i de seneste år, og at projektering og udvikling af denne type kraftværker har fået stadig større opmærksomhed.

Der er en række fordele ved vindmølleparker og vindmøller, ikke mindst at denne type anlægs CO2-aftryk er meget lavt. Verkís’ specialister har omfattende viden og erfaring med vindkraftværker og holder sig kontinuerligt opdateret med udviklingen og fremskridtene inden for dette område for altid at kunne tilbyde de nyeste og mest rentable løsninger med fokus på miljøhensyn.

Vindkraftværker er blevet udbredte de seneste år, for der mangler ikke kraftige vinde i Island.

Ydelser

 • Projektledelse og planlægning
 • Sikkerhed, sundhed og miljø
 • Vindmålinger
 • Planlægning
 • Geologi og geotekniske undersøgelser
 • Projektering og valg af udstyr
 • Ansøgninger om tilladelser
 • Test og idriftsættelse
 • Beskyttelsesudstyr
 • Udarbejdelse af udbudsdokumenter og kontrakter
 • Gennemgange og tilstandsvurderinger
 • Systemundersøgelser
 • Risikostyring
 • Byggetilsyn
 • Pålidelighedsundersøgelser
 • Udarbejdelse af kort og landmåling