Ydelser

Sikkerhedsprojektering

Hos Verkís har vi en holistisk tilgang til sikkerhedsspørgsmål.

Høj sikkerhed i bygninger er afgørende i forhold til at garantere sikkerheden for alle, der opholder sig i bygværket, uanset om det er deres arbejdsplads eller et sted, hvor de bliver betjent.

Sikkerheden har førsteprioritet

Sikkerhedsforhold har også direkte indflydelse på virksomheders og institutioners driftssikkerhed og er en voksende del af vores hverdag, hvor vi alle ønsker at færdes i sikre miljøer. Vi vil beskytte vores bolig og bygninger, føle os sikre på arbejdspladsen og have vished for, at vores kolleger og familier har et sikkert miljø. Sikkerhedsprojektering har fokus på alle disse forhold.

Hvad gør vi?

Vi analyserer kundernes behov, og deres krav til sikkerhed analyseres i overensstemmelse med forholdene, virksomhedens daglige drift eller særlige opgaver i hvert enkelt tilfælde.

Vi gennemgår forebyggende tiltag og foretager en kontinuerlig overvågning af forholdenes tilstand med henblik på, at systemer og udstyr fungerer i overensstemmelse med kundens krav. Alt bliver derefter opdateret i overensstemmelse med sikkerhedsudstyrets teknologiske udvikling.

De vigtigste elementer er:

  • Risikoanalyse og risikovurdering
  • Trafik gennem bygværket/området (procesanalyse)
  • Ankomstforhold for udefrakommende gennemgås og bedømmes
  • Definition af sikkerhedszoner
  • Definition af sikkerheds- og reaktionsområder
  • Sikkerheds- og kontroludstyr vælges i overensstemmelse med projekteringens risikovurdering

Verkís’ specialister har stor erfaring i sikkerhedsprojektering på et bredt udvalg af fagområder og tilbyder mangesidig rådgivning med fokus på sikkerhed.