Ydelser

El-produktion

El-produktionen er vokset kraftigt i Island i de seneste år og årtier, og Verkís ligger helt i front inden for denne udvikling.

Verkís er førende inden for rådgivning og udformning af miljøvenlig energiproduktion og har været en central bidragsyder i forhold til opbygningen af den form for energiproduktion i Island.

Vi følger med strømmen

Verkís har bidraget til projekteringen af de fleste kraftværker i Island siden midten af 1900-tallet og er hoveddesigner for en række kraftværker i Island, både geotermiske kraftværker og vandkraftværker. Her kan nævnes kraftværkerne ved Kárahnjúkar, Sultartangi, Blanda, Nesjavellir, og Hellisheiði. Verkís har endvidere varetaget projektering af en del kraftværker i andre lande, herunder Grønland, El Salvador, Georgien, Norge, Tyrkiet og flere lande.

Verkís arbejder også med andre typer miljøvenlig energiproduktion som f.eks. vindkraft, tidevandskraft og anvendelse af restvarme i binære kraftværker.

Vores specialister holder sig kontinuerligt opdateret med den nyeste udvikling inden for el-produktion og har omfattende erfaring med at kombinere el-produktion og miljøbeskyttelse. Vi er stolte af vores bidrag til udviklingen af el-produktionen i Island og arbejder målrettet på fortsat at bidrage hertil i fremtiden.

Mange ting har ændret sig i elproduktion i Island i de seneste år, men Verkís har deltaget i projekteringen af de fleste kraftværker i Island.

Ydelser

 • Projektledelse og planlægning
 • Sikkerhed, sundhed og miljø
 • Planlægning
 • Geologi og geotekniske undersøgelser
 • Projektering og valg af udstyr
 • Ansøgninger om tilladelser
 • Idriftsættelse
 • Udarbejdelse af udbudsdokumenter og kontrakter
 • Gennemgange og tilstandsvurderinger
 • Systemundersøgelser
 • Risikostyring
 • Byggetilsyn
 • Pålidelighedsundersøgelser
 • Udarbejdelse af kort og landmåling
 • Fornyelse
 • Vedligeholdelse