Ydelser

Vedligeholdelse af byggeri

Verkís tilbyder service og rådgivning inden for vedligeholdelse, lige fra specialisthjælp ved privatkøb af fast ejendom til specifikke vedligeholdelsesplaner og ændringer af bygningsanlæg.

Dine interesser i fokus

Rimelig vedligeholdelse af bygninger og byggeanlæg er nødvendig, hvis bygninger skal beholde deres værdi. Hvis ejerne ikke sørger for sådan en vedligeholdelse, kan vedligeholdelsesudgifterne blive markante. Endvidere kan forsinkelse af en rimelig udvendig vedligeholdelse medføre betydelige indvendige skader.

Verkís tilbyder forskellige former for rådgivning og service i forbindelse med vedligeholdelse af byggeri. Vores specialister har omfattende viden om bygningssygdomme og skimmel og har varetaget rådgivningsvirksomhed inden for dette område rundt om i landet. De tilbyder også rådgivning om gamle bygningskunst, vedligeholdelse af bygningers vejrbeskyttelsesklædning og vedligeholdelse af el- og kraftanlæg. Endvidere kan vores specialister give rådgivning om forbedring af lydforhold, belysning og brandforhold og vandrørs-, ellednings- og ventilationssystemer.

Gennemgang og bedømmelse af vedligeholdelse på alle typer bygninger, udført af fageksperter, giver bygningsejerne mulighed for at iværksætte målrettede vedligeholdelsestiltag. Vores konsulenter har specialiseret sig i udarbejdelse af faglige bedømmelser til optimale vedligeholdelsesprojekter.

Vi lægger stor vægt på positivt og konstruktivt samarbejde med vores kunder, som sikrer et godt projektresultat.

Ydelser

  • Rådgivning om gammel bygningskunst
  • Rådgivning om bygningssygdomme og skimmel
  • Vedligeholdelse af bygningers vejrbeskyttelsesklædning
  • Vedligeholdelse af el- og kraftanlæg
  • Forbedring af lydforhold, belysning og brandforhold
  • Vandrørs-, ellednings- og ventilationssystemer