Ydelser

Forberedelse

God forberedelse sikrer ikke kun overholdelse af budgettet, men også en succesfuld udførelse alle typer projekter.

Forberedelse af et projekt omfatter procespunkterne fra ideen opstår over udformningen af ideen og frem til en færdigudviklet idé, der er klar til iværksættelse.

Vi begynder med begyndelsen

Først formuleres målsætningerne, som normalt kan opdeles i produktionsmål, det vil sige mængde og kvalitet, omkostningsmål, altså etableringsomkostninger, driftsomkostninger og afkast og mål for produktionstid.

Forberedelsen starter med en definition af de opgaver og arbejdsprocesser, der er nødvendige for at opnå de fastlagte mål. Forberedelsesprocessen er tit opdelt i faser, og fortsættelsen bestemmes så af status efter hver fase. Omfanget af forberedelsen bestemmes i høj grad af projektets omfang og de krav, der stilles til planernes nøjagtighed.

Verkís’ opgaver i den forberedende fase kan være enkeltdele i forbindelse med forberedelserne (idéudvikling, omkostningsoverslag, implementeringsplaner, risikoanalyse, virkningsevaluering, rentabilitetsanalyse, udbud, projektkontrakter og indkøb), men også projektdesign eller et samlet tilsyn med alle forberedelser til projektet.

Forberedelsen starter med en definition af de elementer, der er nødvendige for at opnå de fastlagte mål. En god forberedelse er guld værd.

Ydelser

  • Ledelse af forberedelse og udvikling af ideer
  • Omkostnings-, implementerings- og finansieringsplaner
  • Projektdesign og risikoanalyse
  • Rentabilitetsanalyse
  • Udbud og projektkontrakter
  • Miljøforhold
  • Analyse af miljøindvirkning