Ydelser

Indkøbsstyring

Vi har omfattende erfaring med indkøbsstyring på store såvel som små projekter.

Verkís tilbyder indkøb og kontraktudarbejdelse i samarbejde med kunden på forskellige typer projekter.

Lad os udføre arbejdet

Denne type opgaver drejer sig som oftest om udarbejdelse af kontrakter om projektering, opførelse eller vedligeholdelse af bygværker og anlæg, men også om indkøb af værktøj og udstyr.

En stor del af indkøbsprocessen består i udarbejdelse af udbudsmateriale, som kan opdeles i to grundlæggende dele: Teknisk udbudsmateriale og forretningsbetingelser.

Verkís bidrager efter ønske med specialister, som tager sig af indkøbsprocessen for kunden fra sammensætning af udbudspakken, analyser og forhåndsudvælgelse af leverandører eller deltagere, annoncering af udbuddet, modtagelse af tilbuddene, åbning og evaluering af tilbuddene, udfærdigelse af kontrakter, organisering af transport og lagerfaciliteter på byggepladsen til at varetagelse af driften på projektkontrakter, forandringsledelse og projektafslutning.

Verkís’ specialister tilbyder indkøbsstyring på en bred vifte af projekttyper og har omfattende erfaring inden for dette område.

Ydelser

  • Indkøb af projektering, anlægsvirksomhed og udstyr

  • Teknisk udbudsmateriale

  • Forretningsbetingelser

  • Kontraktudformning

  • Drift af kontrakter

  • Logistik/varestyring