Ydelser

Omkostningsoverslag

Omkostningsoverslag er en vigtig faktor i forbindelse med forberedelserne til et projekt og i beslutningsproceduren.

Firmaets målsætning med et godt og velgennemarbejdet omkostningsoverslag er altid at opnå de fastlagte mål med lavest mulige omkostninger, uanset om det drejer sig om en primærplan eller en finansieringsplan.

Forberedelse og viden

Omkostningsoverslaget baseres på en grundig forberedelse af projektet kombineret med Verkís’ viden og kompetence inden for lignende projekter.

Verkís har omfattende erfaring med udarbejdelse af omkostningsoverslag, og metodikken svarer til den velkendte AACE International-metodik om udarbejdelse af omkostningsoverslag. Firmaet har udviklet og benytter sig af sin egen software til planlægningsarbejder. Denne software tilbyder kunderne udførlige og fleksible rapporter.

Omkostningsoverslagets omfang afhænger af mængden af oplysninger ved overslagets udarbejdelse. Så jo flere oplysninger, desto større sikkerhed i omkostningsoverslaget. Men overslaget kan naturligvis udvides i takt med, at projektet udvikler sig.

Et velgennemarbejdet omkostningsoverslag er en forudsætning for overblik over projektets faktiske udgifter og overholdelse af tidsplanerne.

Omkostningsoverslagets pålidelighed baseres på en grundig forberedelse kombineret med Verkís’ viden og kompetence inden for lignende projekter.

Ydelser

  • Etableringsomkostningsplaner
  • Vedligeholdelsesomkostningsplaner
  • Driftsplaner
  • Gennemgang og bedømmelse af planerne