Ydelser

Flyvepladser

I adskillige årtier har Verkís bidraget til projektering og vedligeholdelse af Islands vigtigste lufthavne og flyvepladser.

Verkís holder sig løbende opdateret om innovation, udvikling og ændringer inden for lufthavnsprojektering.

Vi kender lufthavne og flyvepladser

Verkís tilbyder service til lufthavne, primært inden for projektering af lufthavnsanlæg på alle projekteringsniveauer, projektledelse, byggetilsyn, miljø- og sikkerhedsforhold, planlægning af arbejder inden for lukkede områder, udarbejdelse af tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner samt tilbud om udførelse af forskellig driftsbistand.

Verkís tilbyder specialister i projektering af lufthavnsopgaver og udfører projektering og rådgivning inden for blandt andet terminaler, servicebygninger, startbaner, kørebaner, forpladsområder, hangarer, el-systemer, lyssystemer, forsyningssystemer og andre anlæg. Lufthavnsteamet har en bred baggrund, udfører regelmæssigt opgaver i lufthavne og har indgående kendskab til alle de vigtigste bekendtgørelser og lovrammer i relation til arbejde i og omkring lufthavne.

Verkís arbejder med sikkerhed for alle lufthavnsbrugere, hvilket er afgørende i forbindelse med udvikling og organisering af opgaverne. Uanset om man tilrettelægger vedligeholdelsesopgaver eller nye anlæg, skal løsningerne fokusere målrettet på at holde arbejdets indvirkning på passagererne på et minimum og samtidig optimere sikkerheden for alle involverede, også medarbejdere.

Verkís har derfor omfattende kendskab til arbejdsmiljøet i lufthavne, og denne viden, kombineret med årtiers erfaring inden for alle ingeniørvidenskabens områder, sikrer, at Verkís tilbyder service af høj kvalitet til opgaver inden for flytrafik.

Ydelser