Ydelser

Miljø

Ifølge loven skal man følge en bestemt proces ved vurdering af miljøindvirkning, og vi guider vores kunder gennem hele denne proces.

Verkís’ specialister har omfattende viden og erfaring på dette område.

Vurdering af miljøindvirkning

Vurdering af miljøindvirkning er en lovbestemt proces, der bruges til at fastlægge, hvilken indvirkning et anlægsarbejde og de ledsagende aktiviteter har på miljøet, samtidig med at man så vidt muligt mindsker de negative virkninger heraf. Hensigten med processen er at sikre, at der foreligger en vurdering af miljøindvirkningen, inden der træffes beslutninger om tilladelser, bidrage til samarbejde mellem de involverede parter og inddragelse af befolkningen i beslutninger om anlæg, som har indflydelse på miljøet.

Visse af myndighedernes områdeplaner og anlægsplaner samt ændringer heraf er også betinget af en miljøvurdering, herunder områdeplaner, regionalplaner, kommunalplaner, lokalplaner og projekter som rammeaftaler og trafikplaner.

Vores specialister har årelang erfaring med miljøvurdering af anlægsarbejder. Vi har defineret vores vurderingsproces og lægger vægt på en målrettet tilgang og kvalitet i servicen samt et aktivt samspil med interessenter og en klar præsentation af resultaterne. På den måde opnår vi et godt resultat. Vi tilbyder specialister med en bred vifte af baggrunde og en omfattende viden inden for de forskellige områder i miljøvurderingen.

Verkís arbejder med mange typer opgaver inden for miljøvurdering, herunder vandkraftværker, fabrikker, havbrug, trafikanlæg, lægning af kabler, lavineværn og fremskaffelse af materiale.

Ydelser

  • Miljøvurdering af anlægsarbejder og områdeplaner
  • Forespørgsler om vurderingspligt
  • Undersøgelser og tolkning af specialistrapporter
  • Overvågning og modforanstaltninger mod indvirkning på økosystemer, lydniveau, luftkvalitet, vandkvalitet, vandmiljø og samfund
  • Analyser af landskab og udseende
  • Udarbejdelse af kort, webkort