Ydelser

Sikkerhed

Verkís udfører tværfaglige opgaver inden for sikkerhed, fra arbejdsbeskyttelse og bygværkers sikkerhed til nød- og katastrofestyring.

Alle skal komme sunde og raske hjem efter arbejdsdagen, og virksomhedens sikkerhed og kontinuitet skal sikres bedst muligt.

Garanti for sikkerheden

Vi øger virksomhedens resiliens mod uheld, sikrer målrettet respons og hurtig genetablering, så uventede ulykker får den mindst mulige indvirkning på den.

Virksomheders og medarbejdere stiller stigende krav om sikkerhed og et sundt arbejdsmiljø. Det samme gør myndighedernes kontrol med opfyldelse af minimumskravene. Og stadig flere virksomheder stiller strengere krav til sikkerheden end lovgivningen.

Ved forberedelse af anlægsvirksomhed, anlæg og drift af virksomheder skal risikoen forbundet med driften vurderes, og foranstaltninger for mindskning heraf iværksættes. Endvidere skal indvirkningen, som uventede udefrakommende begivenheder kan have på virksomheden, vurderes sammen med adækvate reaktioner på disse for at sikre kontinuitet i driften.

Behovsanalyser og gennemgang af sikkerheden i virksomheder og institutioner er afgørende og afdækker forhold, der kræver udbedringer.

Verkís’ sikkerheds- og fagspecialister udfører tværfaglige opgaver inden for anlægsarbejde og drift af virksomheder.