Ydelser

Lysdesign

Når det handler om belysning kombinerer Verkís videnskab, ekspertise og æstetik og skaber stærke resultater, uanset opgaven.

Belysningsprojektering er en del af projekteringsprocessen i forbindelse med projektering af bygninger, gader og områder. Belysningssystemer spiller en stor rolle i alle bygninger og i vores nærmiljø, og derfor er det vigtigt at være omhyggelig med valg af udstyr, så det er opfylder kundens behov og ønsker og harmonerer med design og arkitektur.

Vi er altid up-to-date

Verkís’ specialister er en del af et internationalt samarbejde mellem lydingeniører og har bidraget til udvikling af fællesnordiske målemetoder, standarder og regulativer og er aktive forelæsere på fagkonferencer. Verkís deltager ligeledes aktivt i det nordiske samarbejde mellem lydkonsulenter. På den måde har vi altid fingeren på pulsen i forhold til gode lydforhold.

Lydingeniørernes ekspertiseområde er i rivende udvikling med udviklingen af effektive måleinstrumenter og software til udregning af lydforhold, støj og trafikstøj. Verkís råder over disse instrumenttyper og sikrer, at alt udstyr opdateres regelmæssigt.

Uafhængig rådgivning er vigtig for bygherrer for at sikre størst mulig rentabilitet. Ud fra en behovsanalyse kan man definere det nødvendige udstyr og de tiltag, der passer til hver enkelt opgave, uafhængigt af andre interesser. Lydmålinger kombineret med en gennemgang ved projektets afslutning sikrer kvaliteten af design og arbejder.

De fleste rum, hvor lydforholdene skal udformes specielt, opsættes i en beregningsmodel, uanset om det pågældende rum skal anvendes som musiksal, restaurant, sportshal eller undervisningslokale. Med beregningsmodellen kan man imitere lydforhold og akustik, som var det en reel måling.

Der er stadig større fokus på betydningen af lydforhold i Island og andre lande, og Verkís har bidraget aktivt i den udvikling.

Ydelser

  • Projektering af akustik og målinger
  • Lydsystemer og lydisolation
  • Støj fra industri og trafik
  • Projektering af lydforhold i større bygninger
  • Vibrationsmålinger
  • Målinger af lydintensitet