Ydelser

Reservekraftværker

Verkís tilbyder omfattende viden om og erfaring med indkøb, projektering og service af reservekraftværker.

Verkís udfører rådgivning om og service af reservekraftværker til forskellige virksomheder og institutioner som f.eks. hospitaler, kommunikationsfirmaer, kraftværker, industrianlæg og butikscentre.

En bred vifte af opgavetyper

Vi arbejder med store og små anlæg, fra få kW til flere MW. Generelt stilles der store krav til valg af udstyr med udgangspunkt i gældende forhold, belastning, pålidelighed og sikkerhed.

Verkís’ servicetilbud omfatter alle forhold vedrørende reservekraftværker, herunder bygninger, dieselmotorer, generatorer, brændstofsystemer, kølesystemer, udblæsning, lyddæmpning, akkumulatorer, el-systemer, styrings- og beskyttelsesudstyr samt hjælpe- og sikkerhedsudstyr.

På land bruges reservekraftanlæg mest som nødstrømsforsyning, hvis strømmen slår ud på steder, hvor det kan forårsage skade eller bringe folks helbred og liv i fare. Styresystemet opfatter, at strømmen slår ud, og starter reserveanlægget for at sikre elektricitetsforsyningen. Dernæst opretholder styresystemet den rigtige rotation i anlægget, så længe det kræves, ligesom et automatgear vælger et passende gear ved kørsel, afhængigt af om man kører op eller ned ad en stigning.

Til søs er generatorerne derimod altid aktive, sørger for, at strømforsyningskravene er opfyldt, og at strømmen på skibet opretholdes stabilt. Styresystemet sørger for, at motoren kører med den rigtige hastighed. Selv om generatorernes opgaver er forskellige, afhængigt af om de anvendes på land eller til søs, er udstyret og driften af styresystemet ikke væsentlig forskellige.

De seneste år har fiskeriet gennemgået en rivende udvikling, og teknologiske fremskridt har medført et mere sikkert el-miljø og en bedre udnyttelse af Islands mest værdifulde ressource. Verkís udfører en række opgaver inden for styresystemudstyr til fiskeriet. De seneste år har Verkís blandt andet varetaget store automatiseringsopgaver på fiskefartøjer og på land samt programmeret automatiske styresystemer til reserveanlæg både til søs og på land.

El-kraftværker har forskellige opgaver afhængig af om de er i land eller til søs, men udstyret og udformningen af styringen er ikke særlig forskellig.

Ydelser

 • Udbuds- og deludformning
 • Udarbejdelse af udbudsdokumenter og indkøb
 • Udarbejdelse af projektkontrakter og værktilsyn
 • Drift af de lovbestemte sikkerhedsstyringssystemer
 • Beregning af energibehov
 • Placering, køling og lydforhold
 • Udformning af oliesystemer
 • Udformning af kraftoverførsel
 • Styresystemer
 • Drift og test
 • Behovsanalyse