Ydelser

Distributionsnet til høj- og lavspænding

Verkís tilbyder faglig service med maksimal rentabilitet for vores kunder.

Verkís har erfaring med opgaver for fabrikker og kraftselskaber, herunder primærundersøgelser, projektering, kontrol, idriftsættelse og test af strømafbrydere og motorer inden for lavspænding, koblingsstationer, transformatorer, reaktiv effekt-generatorer og højspændingslinjer samt tilhørende styresystemer og beskyttelsesudstyr.

Vi ser på helheden

Derudover har Verkís erfaring med service inden for projektering af elektriske installationer og analyse af elektriske systemer, herunder behovsanalyse, almen elektrisk projektering og rådgivning om elektriske anlæg i alle typer bygninger.

Vi tilbyder totalløsninger inden for al projektering af elektriske anlæg, som knytter valgte løsninger til andre af bygværkets projekteringsfaktorer. Servicen er uafhængig af producenterne af det elektriske udstyr og fokuserer altid på at finde den mest rentable løsning ud fra kundens krav, samt inkludering af alle elementer fra primærundersøgelserne i detailprojektering, udbud, kontrakter, kontrol, test og idriftsættelse.

Verkís’ specialister har bidraget til en lang række omfattende projekter gennem tiden, med gode resultater, som har vakt opmærksomhed, herunder kraftværket Hellisheiði, det højteknologiske center og medicinfirma Alvotech og siliciumjernfabrikken på Grundartangi.

Ydelser