Ydelser

Køling og ventilation

Verkís tilbyder ingeniørservice inden for industriventilation og -afkøling både til lokaler og udstyr.

Vores specialister tilbyder blandt andet service og specialviden inden for naturlig og mekanisk ventilation til et sundt arbejdsmiljø.

Vi tror på god kontakt

Vi arbejder både med udsugningsanlæg til håndtering af udstrømning af luftarter og støv i industriprocesser og kølesystemer til både maskiner og lokaler. Desuden tilbyder vi rådgivning om anlæg til måling og overvågning af udstrømning fra store og små industrivirksomheder.

Verkís tilbyder endvidere specialistservice ved valg af udstyr til luftrensning og fjernelse af lugt i overensstemmelse med krav i det pågældende firmas driftstilladelse. Projektering af generelle og specialiserede ventilations- og luftkølingssystemer er også en del af servicetilbuddet i vores energi- og industriafdeling.

Verkís har blandt andet udført opgaver for Stapaskóli, Datacenter Etix i Blönduós, aluminiumsfabrikken i Straumsvík, Norðurál ved Grundartangi og kiselfabrikken i Helguvík.

Vi arbejder altid på at finde den bedste og mest rentable løsning for den enkelte kunde lægger stor vægt på velfungerende kommunikation og samarbejde, så alle projekter gennemføres smidigt og med et godt resultat.

Ydelser