Ydelser

Nød- og krisestyring

Er jeres virksomhed forberedt på uventede kriser?

Uventede kriser kan forårsage stor skade på firmaers og institutioners virksomhed og i værste fald medføre, at de lukker.

Vi skal mindske indvirkningen fra kriser

Forebyggende indsatser og hurtig og målrettet respons er afgørende i forhold til at sikre virksomhedens resiliens, en vellykket genopbygning og en kontinuerlig drift.

For at minimere indvirkningen af uventede kriser i et miljø i kontinuerlig forandring er det afgørende med en defineret proces til forberedelse og reaktion i krisesituationer. Dette omfatter blandt andet analyse af den fare, der truer virksomheden, evaluering af risikoen, iværksættelse af forebyggende indsatser, udarbejdelse af beredskabsplaner og træning af indsatser.

Verkís’ specialister tilbyder omfattende rådgivning inden for nød- og krisestyring og træning i farerespons.

Verkís tilbyder også rådgivning i forbindelse med opbygning af kontinuerlig ledelse, risikostyring og resiliens ud fra ISO 22301 Business Continuity Management, ISO 31000 Risk management og BS65000 Guidance on organizational resilience.

Ydelser

  • Strategiudformning og definition af målsætning
  • Planlægning af intern styring og samordning med andre beredskabsaktører
  • Analyse af fare og evaluering af dens indvirkning
  • Udarbejdelse af beredskabsplaner, risikoanalyser og evaluering
  • Planlægning og gennemførelse af øvelser
  • Genopbyggelse efter kriser, forebyggende indsatser og forbedringer