Ydelser

Sikkerhed ved etablering og drift

Er virksomhedens sikkerhed ved etablering og drift af bygværker tilstrækkelig?

Det er vigtigt at have fokus på medarbejdernes og offentlighedens sikkerhed ved alle former for bygge- og anlægsvirksomhed og drift af bygværker.

Bortprojektering af risici

Medarbejdernes og offentlighedens sikkerhed ved alle former for byggevirksomhed og drift af bygværker tilgodeses blandt andet med projektering af risikovurderinger i etableringens forberedende fase, forbedring af projektering, risikovurdering på byggepladsen, byggetilsyn samt regelmæssig opdatering af anlæggets sikkerhedsfaktorer, når det er i drift, samt arbejdsbeskyttelsestiltag. Bygværkers sikkerheds- og driftsmanualer giver en god oversigt over organisering, drift og vedligeholdelse af tekniske systemer og sikkerhedssystemer samt beredskabsplaner.

Verkís’ specialister foretager risikovurderinger af bygværker på projekteringsstadiet som en del af projekteringen. Her lægges vægt på „bortprojektering af risici“, dvs. anvendelse af metoder, der reducerer risici. Desuden stilles der krav om HSE-forhold i udbudsdokumenterne.

Verkís tilbyder medarbejdere med stor erfaring med byggetilsyn og HSE-tilsyn (Health, Safety and Environment) på byggepladsen, koordinering af HSE-forhold og udarbejdelse af HSE-planer for byggepladser, både ved almindelige bygningsarbejder, kraftværks-, trafik- og storindustribygværk. Desuden tilbyder Verkís ansættelse af en HSE-konsulent på projektbasis i dit firma eller ved anlægsarbejder. Derudover tilbyder vi en vifte af kurser om sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen for medarbejdere og arbejdsledere.

Ydelser

  • Risikoanalyse af projekter i den forberedende fase
  • HSE-tilsyn på byggepladsen
  • Kurser og præsentationer om sikkerhed, sundhed og arbejdsbeskyttelse på byggepladsen
  • HSE-konsulent for virksomheder
  • Sikkerheds- og driftshåndbøger
  • Beredskabsplaner og nødreaktioner