Ydelser

Havne

Verkís tilbyder alsidig rådgivning til ejere og daglige ledere af havneanlæg og kystområder.

Ved planlægning og projektering af anlæg ved landets kyster skal man tage hensyn til en række forhold, og Verkís tilbyder rådgivning og service på alle trin fra planlægning og undersøgelser til projektering, tilrettelæggelse og tilsyn med arbejderne samt drift og vedligeholdelse af havneanlæg.

Alt på ét sted

Projektering og tilrettelæggelse skal udføres i harmoni med miljøet og naturen, for samspillet mellem anlæg og havet kan være kompliceret. Behovsanalyse blandt brugerne giver blandt andet oplysninger om størrelsen af skibe, deres dybgang og behov for bistand, men informationer som bølgehøjde og bølgeretning er også vigtige i forhold til at kunne afgøre den gunstigste placering af havneanlæg. Der er behov for informationer om jordbundsforhold, og om nødvendigt foreslås yderligere undersøgelser. Desuden er faktorer som indkøb og bortskaffelse af materialer vigtige.

Verkís’ specialister følger kunderne gennem hele processen, fra de første ideer, undersøgelser og planlægning til projektering og udførelse.

Ydelser

 • Bygning af havnen
 • Bølgebrydere
 • Havnekajer
 • Uddybninger
 • Fremskaffelse og bortskaffelse af materiale
 • Projektering af plan og landskab
 • Miljøforhold
 • Geoteknik
 • Projektering af forsyninger
 • Anlæg af veje
 • Projektering af belysning