Ydelser

Vej- og motorvejsudformning

Verkís tilbyder alsidig service og rådgivning inden for trafikanlæg, blandt andet forberedelse og projektering af veje, stier, broer og gangtunneler.

Ved projektering af trafiksystemer er det vigtigt, at man lægger vægt på sikkerhed og bekvemmelighed for både bløde trafikanter såvel som de kørende.

Vi taler af erfaring

Verkís har stor erfaring med projektering af veje, stier og overgange for gående trafikanter, cykeltrafik og ryttere til hest.

Projektering af gadebelysning er også et vigtigt element i forbindelse med projektering af nye anlæg, samt når der skal foretages forbedringer af belysningen på ældre gader. Trafikskilte udfylder en lovfunderet opgave i forhold til at styre trafikken, og en omhyggelig placering af dem er vigtig for at minimere ulykkesrisikoen, men man kan også bruge trafikskilte til at forbedre trafikkulturen gennem en målrettet placering.

Verkís har årtiers erfaring med projektering af veje og vejkryds, blandt andet for Islands Vejdirektorat og kommuner, både i hovedstadsområdet og uden for det. Vi har varetaget denne type opgaver i alle størrelser, lige fra projektering af enkelte vejkryds til hele gadesystemer med kloakker og andre forsyningsledninger.

Siden 2010 har Verkís projekteret veje, gader, fortove og cykelstier og andre trafikforbindelser i Norge, mest for Statens vegvesen, men også for kommuner. Vi kan derfor påtage os en bred skala af projekter og designe den bedste løsning hver gang.

Vi ved, at det frem for alt er vigtigt at skabe sikkerhed og komfortable løsninger for alle i trafikken gennem projektering af trafikanlæg.

Ydelser

  • Projektering af veje, gader og trafikanlæg
  • Gang-, cykel- og ridestier
  • Trafikskiltning og gadebelysning
  • Anlæg til begrænsning af for eksempel støj eller hastighed
  • Drift, vedligeholdelse og byggetilsyn
  • Udarbejdelse af licitationer og omkostningsplaner
  • Servicebeskrivelser og vedligeholdelsesplan