Ydelser

Strøm- og væskedynamik

Verkís’ specialister har omfattende inden for væske- og strømdynamik.

Verkís har bidraget til flere projekter inden for væske- og strømdynamik omkring beregninger, undersøgelser og udarbejdelse af modeller i forbindelse med projektering og bygning af bygningsanlæg og opgørelse af risiko.

Et bredt specialområde

Verkís tilbyder et stærkt team, som arbejder med et bredt udvalg af beregningsmodeller, for eksempel til beregning og analyse af strøm i vandløb, strøm i grundvand, havstrømme, laviner, jordskred og stenskred, strømme i rørsystemer samt cirkulation. Modellerne bruges blandt andet til vurdering af oversvømmelsers udbredelse, udløb, spredning af forurening i vand og luft, sedimenttransport og aflejringer, isophobninger, analyse af rørsystemer og projektering af alle typer vandveje.

Vores specialister påtager sig en bred vifte af opgaver inden for dette område som for eksempel projektering af vandveje, dæmninger samt beskyttelse mod oversvømmelser, projektering af kloaksystemer, udledning i havet, vand- og fjernvarmesystemer samt simulation og analyse af oversvømmelser og grundvand. Desuden påtager vi os analyse af sedimenttransport, erosion og sedimentdannelse, beregning af spredning af forurening i havet og luften, analyse af vindcirkulation ved bygningsanlæg og risiko for laviner.

Verkís tilbyder overvågning af vandmængden i vandfald og grundvandsniveauet med blandt andet strømhastighedsmålere og trykmålere til kontinuerlig måling.

Vores specialister har specialviden om udarbejdelse af specialiserede modeller til måling af vandstrømme i åer, grundvandsstrømning og simulering af laviner for blot at nævne noget.

Ydelser