Ydelser

Afløbsanlæg

Afløbsanlæg er grundinfrastrukturer i ethvert samfund, og Verkís tilbyder alsidig service inden for afløbssystemer og nedbørsløsninger.

Verkís’ afløbsopgaver fokuserer på at sikre en rentabel rensning af spildevand for at beskytte miljøet.

Vi følger med udviklingen

Verkís’ specialister har omfattende erfaring med projektering af pumpestationer til spildevand, større såvel som mindre renseanlæg og afløbsudledninger og tilbyder stærk rådgivning, der opfylder lov- og regelkrav til denne type systemer. Vi lægger særlig vægt på at tilbyde lokal service og personlig rådgivning til mindre kommuner, som står foran en bekostelig investering til opbygning af spildevandsrensning.

Verkís er førende inden for behandling af nedbør i Island

Med voksende krav om beskyttelse af modtagelse og rentabilitet i driften samt øget pres på afløbssystemet på grund af klimaændringer bliver det nødvendigt i fremtiden at kunne adskille regnvand fra afløb. Hos Verkís tilbyder vi en alsidig service inden for behandling af regnvand, både med systemanalyser af ældre afløbssystemer og i planlægnings- og projekteringsfasen for nye boligområder.

Verkís’ specialister er ligeledes førende inden for rensning af regnvand og indføring af metoder med blågrønne regnvandsløsninger og tilbyder et erfarent team af ingeniører, landskabsarkitekter og planlæggere inden for dette område. (Se serviceafsnittet om regnvandsløsninger).

Automatisering af afløbssystemet er fremtiden

Hos Verkís udføres al projektering af nye afløbssystemer i tredimensionelle modeller, som kan konfliktanalyseres allerede i projektfasen, hvilket minimerer behovet for ændringer i etableringsfasen. Verkís’ specialister er ligeledes med helt i front inden for den nyeste hydrodynamiksoftware og leverer al projektering af anlæg i digital form, således at projekteringen straks kan anvendes i driften af kommunernes anlægssystemer.

Den øgede byggetæthed i hovedstadsområdet kombineret med en opbygning af infrastrukturen vil medføre komplicerede ændringer i forsyningssystemerne. De skal udskiftes eller forbindes til ældre forsyningssystemer, og Verkís tilbyder omfattende erfaring og viden om de nyeste måleinstrumenter, prøvetagninger og analysesoftware inden for gennemgang og analyse af de nuværende systemer.

Hos Verkís er vi førende inden for opbygning af adskilte systemer til afløb og regnvand med fokus på bæredygtighed og naturlige løsninger.

Ydelser

  • Pumpestationer til afløb
  • Rensningsanlæg og udledninger til mindre kommuner
  • Projektering af nye afløbssystemer
  • Systemanalyser af ældre afløbssystemer
  • Planer for behandling af regnvand
  • Blågrønne regnvandsløsninger
  • Gennemstrømningsmålinger og prøvetagning i afløbssystemer