Ydelser

Fjernvarmeanlæg

Verkís har projekteret de fleste fjernvarmeanlæg i Island og har også arbejdet med denne type systemer flere andre steder i verden.

Opbygning af fjernvarmeanlæg i Island var i sin tid et stort skridt inden for bæredygtig udnyttelse af geotermisk energi.

Viden i verdensklasse

Fjernvarmeanlæggenes infrastruktur tjener det vigtige formål at formidle energi fra jordens indre til forbrugerne, som anvender den til opvarmning, forbrugsvand og befolkningens svømmebade, og Verkís’ specialister er stolte af fortsat at være en vigtig del af den rejse.

Alsidig service

Vores specialister tilbyder omfattende viden om fjernvarmeanlæg og har mange års erfaring med denne type opgaver. Verkís servicerer de islandske fjernvarmeanlæg med udformning af fjernvarmeanlæg som pumpestationer og buffertanke samt befolkningens forsynings- og distributionsfirmaers anlæg.

Vi tilbyder totalløsninger inden for planlægning, systemanalyse og modelbygning, projektering og byggetilsyn, hvad enten det gælder nye fjernvarmeværker, ændringer eller opdatering af ældre værker eller enkelte dele af dem.

Analyse og modelbygning

Hos Verkís har vi udviklet opgaveprocedurer til projektering af fjernvarmeanlæg for at sikre solide og rentable løsninger, og vi tilbyder specialiseret og effektiv software til analyse og udformning af komplicerede forsynings- og rørsystemer.

Ud over at have udformet de fleste af Islands fjernvarmeforsyninger har Verkís’ specialister deltaget i projekter i andre lande, for eksempel i Kina og Slovakiet. Islandske kompetencer om fjernvarmeanlæg er eftertragtede, for udvikling af fjernvarmeanlæg, der anvender geotermisk varme, bliver stadig mere udbredte i landene omkring os.

En sikker og rentabel drift, herunder bedre energiudnyttelse, er nøglen til en bæredygtig fremtid for det islandske samfund.