Ydelser

Koblings- og fødestationer

Verkís’ service omfatter alt fra primærundersøgelser til test og idriftsættelse samt gennemgange og tilstandsundersøgelser.

Verkís har i årtier arbejdet intensivt inden for el-distribution for Islands vigtigste energi- og industrivirksomheder, især med koblingsstationer, spændings- og fødestationer. Vi har ligeledes arbejdet med denne type opgaver i andre lande, især i forbindelse med kraftværksprojekter..

Omfattende erfaring

Verkís’ erfaring omfatter indendørs og udendørs gasisolerede stationer (GIS) og luftisolerede stationer (AIS), med et spændingsområde fra 33 kV til 220 kV og til dels på 400 kV.

Man har betroet os vigtige opgaver af afgørende betydning for beboerne de pågældende steder, og vi varetager denne tillid med stor omhu.

Omfattende servicetilbud

Vores servicetilbud omfatter alle fagområder og alle anlæg og udstyr i koblingsstationer, spændings- og fødestationer, herunder højspændingsudstyr, krafttransformatorer, strømkabler, reaktiv effekt-udstyr, stationsudstyr, styresystemer og beskyttelsesudstyr, jordarbejde, fundamenter og alle typer bygningsanlæg med tilhørende jordforbindelser, lednings- og elektriske anlæg.

Vores servicetilbud omfatter alle projektetaper for koblings- og fødestationer, primærundersøgelser, projektering, udarbejdelse af udbud, endelig projektering og detailprojektering, afhængigt af den aktuelle opgave.

Vi varetager også tilsyn med entreprenørers projektering, bistår i byggeperioden og udfører værktilsyn. Vi tilbyder også service med tilsyn og tilstandsbedømmelse af ældre koblingsstationer og fødestationer.

Verkís varetager samfundsmæssigt vigtige opgaver i elektricitetsanlæg og tilbyder medarbejdere med omfattende erfaring, som løbende holder sig opdateret om den nyeste teknologi inden for relevante fagområder.