Ydelser

Trafikstøj

Trafikstøj er en vigtig del af projektering af gadesystemer, i bebyggelsesplaner og ved vurdering af miljøindvirkning.

Verkís’ medarbejdere har omfattende erfaring med måling og beregning af trafikstøj i forbindelse med projektering af gadesystemer, i bebyggelsesplaner og ved vurdering af miljøindvirkning.

Trivsel og livskvalitet

Ved vurdering af trafikstøj foretages der enten direkte målinger, eller man beregner støjen ud fra en tredimensionel computermodel. Softwaren SoundPLAN Noise og FAA’s Integrated Noise Model bygger på sådan en model og kan beregne støj fra biltrafik eller flytrafik.

Forudsætningen for beregning af støj fra biltrafik er at kende trafiktætheden, trafikhastigheden og andelen af tung trafik. Afstanden fra kilden, områdets form, bygningers og andre anlægs placering har indflydelse på dæmpning og tilbagekastning af lyden. Beregningsmodellen tager hensyn til alle disse elementer ved beregningen. Man kan udarbejde prognoser for støj fra veje, man har planlagt at anlægge eller ændre, og man kan teste forskellige modvægtsindsatser ud fra udviklingen i bebyggelse og trafik i fremtiden. Det gælder både for staten, kommunerne, virksomheder og enkeltpersoner.

Krav om bedre lydforhold er vokset støt de senere år i takt med en øget bevidsthed om deres betydning. Vores specialister leder kontinuerligt efter nye løsninger til optimering af lydforholdene, der sikrer trivsel og god livskvalitet for så mange som muligt.

Ydelser