Ydelser

Lavineværnd

Verkís har udført en bred vifte af projekter og rådgivning inden for lavineværn.

Under laviner hører sneskred, tøsnelaviner, jordskred og stenskred, og som eksempler på lavineværn kan nævnes dæmninger, kegler, bærende strukturer, snefangere, vindværn og skredværnsnet.

Forskellige opgavetyper

Verkís tilbyder erfarne specialister på dette område, der har bidraget til udformning af forskrifter om risikovurdering og internationale normer for projektering af lavineværn samt med primærundersøgelser på det område. Endvidere har vores specialister arbejdet med løsning af specialopgaver med udenlandske specialister fra Norge, Frankrig, Schweiz og Østrig samt specialister fra Islands Meteorologiske Institut.

De fleste af Verkís’ projekter har tilknytning til projektering af lavineværn og opbygning af dem i tætbebyggede områder, blandt andet i Flateyri, Ísafjörður, Neskaupstaður, Patreksfjörður og Bíldudalur, men også oven for enkelte bygninger, for eksempel forbrændingsanlægget Funa i Ísafjörður, koblingsanlægget til kraftværket ved Kárahnjúka i Fljótsdalur og Fosshótel i Patreksfjörður.

Verkís har som oftest været involveret i sneteknisk projektering af værn, en såkaldt primærundersøgelse, men også i andre trin af anlægsarbejder: ved projektering, som blandt andet indebærer bæreevne og geoteknisk projektering, samt byggetilsyn. Verkís’ specialister har medvirket i udvalg til vurdering af risiko i Island og har vurderet risiko uden for tæt bebyggelse. Islands Meteorologiske Institut udsteder formelt risikovurderinger.