Ydelser

CE-mærkninger

CE-mærkninger af udstyr drejer sig om medarbejdernes sikkerhed og er garanti for, at producenten har gjort alt for at sikre, at udstyret er sikkert.

Udstyr, der sælges eller tages i brug i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), skal normalt være CE-mærket.

En værdifuld hjælp

Med CE-mærkning garanterer producenten, at et bestemt udstyr opfylder lovens krav om sikkerhed og sundhedsbeskyttelse. Det er derfor afgørende, at alt udstyr er CE-mærket for at sikre medarbejdernes sikkerhed på arbejdspladsen.

Det kan virke kompliceret og udfordrende at CE-mærke udstyr, systemer, produkter eller apparater, og mange giver simpelthen op over for denne opgave. Verkís’ specialister har imidlertid årelang erfaring med at opfylde standarderne til CE-kompatibilitet, og vi hjælper med at gøre denne proces så enkel som muligt.

Verkís påtager sig at gennemgå kundernes udstyr og bedømme, hvad der skal til for, at udstyret opfylder de gældende bestemmelser, forordninger og standarder. Vi påtager os også rådgivning og projektering af de nødvendige ændringer og opdateringer, så udstyret opfylder normerne for CE-kompatibilitet.