Ydelser

Vandkraft

Verkís er førende inden for projektering og rådgivning om vandkraftværker i Island.

Verkís har været rådgivende aktør i forbindelse med de fleste vandkraftværker i Island og en lang række i andre lande, herunder Grønland, Norge, Georgien og flere andre steder.

Erfaring, viden, kvalitet

Verkís tilbyder en bred vifte af serviceløsninger i forbindelse med udvikling af nye kraftværksmuligheder, fra idé til idriftsættelse og drift, samt rådgivning og service til ældre kraftværker.

Verkís’ service vedrører alle fagområder, alle anlæg og alt udstyr i både store og små vandkraftværker. Det drejer det sig blandt andet om kraftværkernes opbygning, dæmninger, underjordiske anlæg, vandveje, kraftstationer, maskinelt udstyr, ventiludstyr, elektronisk udstyr, styrings- og beskyttelsesudstyr.

Vi ligger helt i front inden for vandkraftværker i Island og er stolte af det. Vi har oparbejdet en omfattende viden og kompetence gennem de seneste årtier og holder os kontinuerligt opdateret om udviklingen og ændringer inden for fagområdet. Det sikrer vores kunder rentabilitet, optimal drift og sikkerhed.

Verkís har stået i spidsen i projektering og bygning af de fleste vandkraftværker i Island og har erfaring med projektering heraf i andre lande.

Ydelser