Ydelser

Højspændingskabler og -linjer

Verkís’ servicetilbud omfatter alle former for kabellægning, herunder højspændingskabler med tilhørende udstyr, jordarbejde, landmåling og områdeplanforhold.

Vi har deltaget i lægning af jordkabler på alle spændingsniveauer, fra lavspænding til 220 kV.

Vi elsker udfordringer

Verkís har deltaget i en ekspertgruppe, som det islandske Landsnet oprettede i 2014, om mulighederne for øget brug af jordkabler på 132 kV og 220 kV i selskabets distributionsnet.

Verkís’ medarbejdere har udført en række projekter i forbindelse med lægning af jordkabler og ligger helt i front blandt islandske ingeniørfirmaer, når det gælder projektering og planlægning af søkabler.

Verkís’ datterselskab i Polen, Verkís Polska, har specialiseret sig i service af luftlinjer med højspænding. Firmaet har udført en række opgaver for det polske distributionsselskab om projektering, forberedelse og tilsyn med etablering af luftlinjer.

Verkís’ opgaver med højspændingsluftlinjer i Island har drejet sig om primærundersøgelser og projektering af højspændingslinjer for islandske energiselskaber. Servicen har omfattet undersøgelser af linjetraceer, overføringskapacitet, mastetyper, bæreevne, jordelektroder og andet.

Vores specialister elsker udfordringer og afsøger altid nye og spændende metoder til at sikre projekternes rentabilitet og vellykket udførelse.

Verkís er i spidsen blandt islandske ingeniørfirmaer i projektering og planlægning af søkabelinstallationer.