Ydelser

Trafikteknik

Verkís tilbyder alsidig service og rådgivning inden for trafikområdet.

Verkís tilbyder integreret service ved gennemgang af kommuners trafiksystemer og service i forbindelse med projektering af hovedveje, hvor disse går gennem tæt bebyggelse.

Vi arbejder ærligt og oprigtigt

Vi arbejder med en metode, der øger trafiksikkerhed og nedbringer trafikkens indvirkning på miljøet. Metoden omfatter gennemgang af oplysninger om ulykker, afmærkninger samt rådgivning med det formål at sænke trafikhastigheden, nedbringe trafikulykker, forbedre lydforholdene, gøre det lettere for gående og cyklende trafikanter at komme sikkert over veje, mindske ubeskyttede trafikanters utryghed og gøre vejens omgivelser smukkere.

Verkís udfører forskellige projekter inden for trafik- og områdeplanlægning, trafiksikkerhed og udarbejdelse af vejledninger om indsatser til nedbringelse af hastigheden på hovedveje i tætte bebyggelser og tilbyder en integreret service inden for dette område. Vi varetager også forskellige projekter relateret til trafikundersøgelser, trafikprognoser og trafiktælling.

Vores specialister har årelang erfaring med gennemgang af trafiksystemer og arbejder kontinuerligt med at øge trafiksikkerheden for alle i trafikken. Målet er altid at forhindre dødsulykker og alvorlige ulykker for alle trafikanter, uanset trafikform.

Vi er stolte over at være med til at øge trafiksikkerheden for vores medborgere.