Ydelser

Snesmeltning

Verkís ligger helt i front inden for projektering af snesmeltningsanlæg i Island.

Anvendelse af geotermisk varme til opvarmning af bygninger er mere udbredt i Island end noget andet sted.

Bæredygtig anvendelse af energi

Når det geotermiske vand er blevet udnyttet til opvarmning af bygninger, bliver det hyppigt anvendt til at smelte sne. Snesmeltning øger samfundets bæredygtighed ved fuldt ud at udnytte varmen, der distribueres med fjernvarmen.

Verkís’ specialister tilbyder omfattende viden og lang erfaring med projektering af snesmeltningsanlæg. Verkís’ medarbejdere har projekteret mange af Islands større snesmeltningssystemer, for eksempel for Reykjavík Kommune, Leifur Eiríkssons Lufthavn og mange andre kommuner. De har desuden projekteret systemer på pladser og gangstier omkring bygninger i alle størrelser og typer. Firmaet har ligeledes foretaget gennemgange og projekteret forbedringer af ældre snesmeltningsanlæg for at forbedre deres energiudnyttelse og effektivitet.

Vi arbejder målrettet på at udvikle rentable løsninger inden for snesmeltning og udfører grundige analyser af opgaver, hvilket faciliterer en problemfri anlæggelsesproces og mindsker risikoen for uventede udfordringer. Vi sørger også for idriftsættelse og test af projekter for at sikre, at kundens ønsker og behov bliver opfyldt, uanset projektets karakter.

Snesmeltningsanlæg er en fremragende mulighed for fuld udnyttelse af energien i fjernvarmen og dermed skabe større livskvalitet i samfundet.

Ydelser

  • Projektledelse og effektivitetsanalyser
  • Omkostnings- og driftsanalyser
  • Gennemgange, forbedringer, projektering og udbudsdokumenter
  • Byggetilsyn, idriftsættelse og test