Ydelser

Broer og gangtunneler

Verkís har i årtier tilbudt rådgivning om trafikanlæg ved forberedelse og projektering af veje, gang- og cykelstier, broer og gangtunneler.

I takt med en tiltagende urbanisering og forbedring af landevejene har trafikanlægsopgaver i stigende grad omfattet projektering af kryds i forskellige niveauer, broer og gangtunneler.

Opgaverne taler for sig selv

Verkís tilbyder service i forbindelse med projektering af broer og gangtunneler samtidig med projekter inden for samfærdsel og trafik. Det gælder blandt andet trafikundersøgelser og prognoser, undersøgelser af rentabiliteten i forskellige løsninger i trafik, planprojektering, grundprojektering og fuldprojektering af trafikanlæg. Derudover tilbyder Verkís rådgivning inden for drift og vedligeholdelse af sådanne anlæg samt udarbejdelse af udbudsdokumenter og byggetilsyn.

Verkís kan tilbyde ingeniører med speciale i projektering af trafikanlæg med erfaring fra brobygning i Island og andre nordiske lande.

Ved projektering af trafikanlæg lægges der først og fremmest vægt på, at anlæggene er sikre for brugerne, økonomiske og i harmoni med deres omgivelser. Verkís samarbejder med arkitekter med årtiers erfaring med projektering af trafikanlæg.

Opgaverne taler for sig selv, og Verkís’ projektportefølje viser, hvor omfattende og solid ekspertise og erfaring, virksomheden kan tilbyde. Vores virksomhed vokser kontinuerligt, og vi elsker hver eneste udfordring.

Vi sikrer, at trafikanlæg er sikre, rentable og i harmoni med miljøet.

Ydelser

  • Projektering af plan og gennemgang af tilstanden
  • Primær og endelig projektering
  • Trafikundersøgelser og prognoser
  • Vibrationsanalyse, fundamentering og landmåling
  • Gennemgang af alternativernes omkostninger
  • Udarbejdelse af udbudsdokumenter og byggetilsyn
  • Rådgivning med drift og vedligeholdelse