Ydelser

Kvalitet af elektricitet og måling af elektromagnetiske felter

Verkís’ service tilbud omfatter projektering af transport- og distributionsnet, industrisystemer, kommunikationssystemer og installation af elektrisk udstyr i bygninger.

El-forbrugerne forventer høj pålidelighed i elforsyningen, men desværre er kvaliteten af elektricitet ikke altid som forventet, og det er der adskillige grunde til.

Kvaliteten er vigtig

Ud over risikoen for totalt strømsvigt er det i forhold til strømkvaliteten vigtigt, at faktorer som udsving i spænding og frekvens, overtoneforvrængning m.m. vurderes korrekt, og at de ligger inden for de rammer, som forskrifter og standarder fastsætter.

Når man investerer i elektriske apparater som f.eks. computere, kommunikationssystemer, computerstyring og andet udstyr, som kan være følsomt over for forstyrrelser, er det vigtigt at undersøge kvaliteten af spændingen det pågældende sted for at forhindre unødvendige omkostninger senere.

Verkís’ portefølje indeholder opgaver inden for undersøgelse af kompatibilitet, spændingskvalitet og spændingsforstyrrelser. Derudover fokuserer udformningen af systemerne på at mindske både sandsynligheden for forstyrrelser og følger heraf. Endvidere udfører Verkís opgaver i forbindelse med undersøgelser og målinger af elektromagnetiske felter omkring elektrisk udstyr og mennesker og analyserer resultaterne ud fra forskrifter og standarder.

Ydelser