15/09/2023

Bodø – Ny svømmehall

Bodø
Svømmehallen i Bodø

For nylig var der nyt i det norske medie, Fremtidens Byggenøring, om byggeriet af en ny svømmehal i Bodø, som efter planen skal tages i brug til efteråret. Verkís var involveret i alt ingeniørdesign og projektledelse sammen med datterselskabet i Oslo, OPV Consulting, samt udarbejdelse af udbudsgrundlaget for projektet. Virksomhederne har også bistået i byggeperioden, men det er den tredje svømmehal, som Verkís påtager sig at designe i Norge. Arkitekter er Terje Grønmo Arkitekter i Norge. 

Svømmehallen, der er på cirka 5.300 m² og indeholder et 25m stævnebassin med tilhørende omklædningsrum og tilskuertribuner, bygges sammen med den eksisterende svømmehal i Bodø. Det tilstræbes, at energiforbruget i denne kombinerede bygning bliver lavere end for det eksisterende anlæg i dag.

Eiríkur Steinn Búason, civilingeniør M.Sc og projektleder fra Verkís, siger, at projektet var udfordrende på mange måder. Konstruktionsmæssigt skulle svømmehallen forbindes med eksisterende konstruktioner, og nogle af de eksisterende tekniske systemer skulle tilsluttes og opdateres. ”Det nuværende anlæg var lukket et stykke tid, mens entreprenøren lavede en forbindelse mellem den nye og den gamle bygning. Alle rengøringssystemer i den eksisterende bygning blev udskiftet inden genåbning. Ved at forny nuværende teknologi opnås en øget varmegenvinding for både; ventilationsanlæggene og vandforbruget i poolen, hvilket økonomisk fordelagtigt da det medfører en billigere i drift. Erfaringen med at designe svømmebassiner i Island var nyttig for at imødekomme alle udfordringerne i dette projekt.”

 

Foto: Terje Grønmo arkitekter

I Fremtidens Byggenærings nyhed siger Eiríkur desuden: ”At tegne et anlæg som det i Bodø er et af de mest spændende og udfordrende projekter i denne del af ingeniørsektoren, fordi svømmehalsprojekterne involverer så meget mere end bygningens design selv – det er tekniske krævende projekter og derudover, at bygningen reelt ligger i forlængelse af et eksisterende svømmeanlæg. »

Miljøaspekter er naturligvis også meget vigtige, og det er håbet, at projektet vil blive BREEAM-certificeret. Grønne løsninger omfatter udstrakt brug af træ, både som facadebeklædning, i søjler og tagkonstruktioner, og også som indvendig akustikbeklædning.

Se nyheden i Fremtidens Byggenaering om projektet (nyheden starter på side 108)

Verdensmål

Bodø
Svømmehallen i Bodø