18/10/2022

Bygherrerådgivning i Ilulissat og Sisimiut

Boligområde
Bygherrerådgivning i Ilulissat og Sisimiut

Verkís Grønland har påtaget sig bygherrerådgivning for Grønlands Selvstyre i to byggesager. Den ene er renovering af Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut og den anden er udvidelse af PISPS i Ilulissat.

Renovering af Knud Rasmussens Højskole

Med støtte fra Augustinusfonden og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fonden har Grønlands Selvstyre igangsæt total renovering af nuværende skolekompleks som sammenstår af fire fra forskellig alder. Renoveringen omfatter alle indretninger og tekniske installationer, vinduer, døre og ydervægsbeklædning. Opgavens formål er at optimere energiudnyttelse og anvendelighed til gavn for skolens brugere.

Udvidelse af Socialpædagogisk seminarium i Ilulissat

Den nye bygning i tre etager sammenbygges med seminariets ældre skolebygning fra 2011. PISPS startede med at uddanne socialpædagoger i midten af 70’erne og har løbende udbygget både uddannelse, kompetencer og bygninger. Seminariet har endvidere en midlertidig decentral socialpædagoguddannelse i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat samt et kompetenceudviklingscenter, der udbyder kurser over hele Grønland.

Verdensmål

Boligområde
Bygherrerådgivning i Ilulissat og Sisimiut