19/04/2022

Svømmehal i Grønland

Svømmehal i Grønland

I slutningen af 2017 afsluttede Verkís et preliminær design og projektering af en svømmehal, der er planlagt til at blive sprængt ind i en klippe ved byen Sisimiut i Grønland. Verkís udarbejdede tillige et omkostningsoverslag og indsendte klippeteknologiske og geologiske analyser. Projektet blev som udbudt i totalentreprise sommeren 2018.

Verkís er hovedkonsulent for arbejdet og tager sig derfor af al rådgivning vdr. ingeniørarbejdet og arkitekturen. Archis Architects vil stå for arkitekturen på vegne af Verkís. Man håbede, at svømmehallen var klar til brug i slutningen af 2019.

Hulen, der skal sprænges ind i klippen, bliver 22 meter bred, 15 meter høj og 75 meter lang. Den har plads til et 25 m x 12,5 m stort svømmebassin med to udspringsvipper, én på en meter og én på tre meter og et varmtvandsbassin til træning og genoptræning. Der vil tillige være et spabad, omklædningsrum, reception og udstyrsrum. Adgang for handicappede vil være i top. Ved design af bassinet vil der blive lagt vægt på en minimering af vedligeholdelse. Som det ses på billedet knyttet til nyheden, er der huse på bakken, hvorunder bassinet planlægges placeret.

I 2017 blev klippelokationen undersøgt, og bjerget ovenpå målt for sprækker. Om efteråret blev der boret og kortlagt fem kernehuller. Spændingsmålinger blev foretaget i bjerget, kompresionsundersøgelser af kernematerialet, temperaturmålinger og grundvandsmålinger i kerne- hullerne. Der blev også boret jordundersøgelseshuller for at finde klippeoverfladen, da bjerget mindst er 14 meter tykt over hallen.

Undersøgelserne er rettet mod at undersøge styrken og kvaliteten af bjerget og indsamle information til beregning af bjergets stabilitet. FEM beregninger blev udført i RS2-programmet, der kommer fra RocScience i Canada. Teknologiske beregninger af bjerget var med til at analysere og bestemme kernetværsnittene og til at estimere behovet for styrkning af bjerget.

Der er kun ét 25 meter langt svømmingbassin i landet, i hovedstaden Nuuk, og i de senere år er grønlandske børn, p.g.a. af manglen på faciliteter, bl.a. blevet sendt til Island for at lære at svømme. Den nye svømmehal i Sisimut vil derfor komme til at spille en stor rolle m.h.t. svømmeundervisnig i området, og Quqqata kommune har i mange år planlagt opførelsen.

Verdensmål

Svømmehal i Grønland