10/06/2022

Radiostation – Ny KNR TV/

Radiostation
Ny KNR TV/Radiostation

Verkís Grønland er sammen med Qarsoq Tegnestue i gang med projektering af Ny KNR Tv/Radiostation.

Med Verkís Grønland som totalrådgiver og Qarsoq Tegnestue som arkitekter, projekteres en ny bygning til KNR Radiostation, hvis hidtidige hovedkontor er ramt af skimmelsvamp, og er ryddet efter påbud fra arbejdstilsynet. Ønsket er at KNR kan få et nyt hovedsæde af passende størrelse, så en optimal drift kan sikres. KNR har i dag midlertidigt til huse i lejede lokaler på Issortarfimmut i Nuuk.

Bygherren har fra projektets start lagt vægt på et nært samarbejde mellem de projekterende rådgivere og KNR med brugerinddragelse i program- og dispositionsfasen i form af rådgivende gennemgang af rådgiverens forslag for disponering af bygningen.

Forprojekt danner grundlag for kommuneplantillæg som udarbejdes i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq.

Brutto etageareal bliver 4.404 m².

Verdensmål

Radiostation
Ny KNR TV/Radiostation