Ydelser

Ledningsnet i industrien

Verkís tilbyder rådgivning inden for ledninger og ledningssystemer til industrien.

Ledninger til industrien omfatter blandt andet trykluftsystemer, kølevandsledninger, kondenseret flow, gassystemer og andre typer industriledninger.

Vi har løsningerne

Vores erfarne specialister tilbyder totalrådgivning og tilsyn med ledningsnet i inden for både tung og let industri.

Trykluftsystemer omfatter industrikompressorer, luftkølere og tørrere, store luftbeholdere og andet udstyr, som skal overholde de strengeste sikkerhedskrav, krav til holdbarhed og krav, at de skal være lette at styre og vedligeholde.

Kondenseret flow-systemer transporterer tørstof ved hjælp af trykluft over lange afstande.

Disse ledningsnet kræver forskellige typer materialetransportudstyr, store og små tanke, filtreringsudstyr, materialesendingsudstyr, styringsudstyr m.m.

Kølevandsledninger til tung industri transporterer store mængder kølevand over lange afstande ved hjælp af pumpeudstyr, filtreringsudstyr og styringsudstyr.

Gassystemer er ledningsnet, der lægges i jorden og inde i industribygninger. Disse ledningsnet skal være udformet, så de kræver et minimum af vedligeholdelse. De skal være fuldstændig tætte og kræver særlig kontrol af arbejdstilsynet.

Endvidere kan nævnes andre industriledninger som kølesystemer med andre kølemidler end vand, og olietryksystemer, som driver forskellige typer maskinelt udstyr.

Ydelser