Ydelser

Brandsikkerhed

Verkís tilbyder totalløsninger inden for brandsikring og sikrer, at alle systemerne samarbejder, som planlagt.

Der er mange faktorer at tage højde for i forbindelse med brandsikring og brandsikkerhed.

Vigtig specialviden

Jo større og mere komplicerede byggeanlæg bliver, desto større er behovet også for specialviden, der sikrer brandsikkerheden bedst muligt.

Verkís tilbyder mange former for service inden for brandsikring og brandsikkerhed. Det gælder projektering af automatiske slukningsanlæg, gennemgang og projektering af forbedringer i ældre bygninger, omkostnings- og projektplaner, evakuerings- og beredskabsplaner samt udarbejdelse af hydrodynamiske modeller for udviklingen af brande samt røg- og varmedannelse.

Hos Verkís arbejder et team af specialister i projektering af brandsikring med stor erfaring inden for målprojektering af komplicerede bygningsanlæg. Verkís har også specialister i bærende konstruktioner, brandalarmsystemer, nødbelysninger, røgrensning og luftrensning. Samarbejde mellem forskellige fagområder er ofte en nøgle til stærke løsninger.

Målet med en brandteknisk projektering er at opfylde hovedmålet i byggeregulativet om at sikre mennesker og bygninger mod brand. Jo større og mere komplicerede bygninger og andre anlæg bliver, desto større er behovet også for specialviden, der sikrer brandsikkerheden bedst muligt. I de seneste år har Verkís varetaget projektering af brandsikring i Island og andre lande, primært i Norge.

Ydelser