Ydelser

Bæredygtigt byggeri

Bæredygtighed er vores fag.

Med erfaring og ekspertise tilbyder Verkís totalrådgivning, der sikrer, at resultatet svarer til kundens målsætning.

Vi ser på tre forhold:

Miljøvenlig projektering: For at opveje et byggeris miljøpåvirkning i dets samlede levetid.

Analyse af livscyklusvurdering: For at reducere spild og øge byggeriets driftsrentabilitet.

Social analyse: For at opretholde brugernes sikkerhed og trivsel uden, at det går ud over miljø og økonomi.

Et af hovedelementerne inden for rådgivning om bæredygtighed i byggeanlæg er information om, hvordan disse tre forhold hænger sammen og påvirker hinanden indbyrdes.

Analyserne bygger på en livscyklustankegang og analyserer de miljømæssige, økonomiske og sociale effekter af forberedelse, opbygning, anvendelse, vedligeholdelse og nedrivning af et byggeri i hele dets levetid.

Verkís er en af stifterne af Grøn Bygd, som er et forum for virksomheder, institutioner og forskningsinstanser for bæredygtig udvikling i byggeriet.

Verkís’ specialister hjælper dig med at reducere bygningers CO2-aftryk.

Brochure: Indeliv – Energiomsætning, projektering og planlægning.

Ydelser