Ydelser

Vandforsyning

Verkís sikrer kvalitet og sikkerhed inden for drikkevand fra vandreservoirer til forbrugernes haner og leverer stærk service til landets vandforsyninger.

Man kan sige, at vandforsyningerne har et tredobbelt formål: At levere tilstrækkeligt med drikkevand til forbrug og madlavning, opfylde de gældende bestemmelser om vandets kvalitet og levere vand til brandslukning.

Sikre og sunde vandforsyninger

Verkís tilbyder tværfaglig viden og kompetencer fra medarbejdere med fokus på bæredygtig udnyttelse af Islands vandreservoirer, hvad enten det gælder geologisk søgning efter drikkevand og udnyttelse af vandreservoirer, planlægning af vandbeskyttelsesområder, risikoanalyse eller behandling af overfladevand med henblik på omdannelse til drikkevand, der opfylder kvalitetskravene.

Fremtidens udformning af vandforsyningen

Verkís’ serviceløsninger til Islands vandforsyninger fokuserer også på projektering af vandforsyningsanlæg, herunder pumpestationer og vandtanke, samt forsynings- og distributionssystemer til befolkningens vandforsyninger. Vi tilbyder totalløsninger inden for organisation og planlægning i alle projekteringsfaser og ved byggetilsyn, både med opbygning af nye vandforsyninger og ved fornyelse eller opdatering af ældre systemer. Verkís projekterer alle rørsystemer i tredimensionale modeller, som kan konfliktanalyseres allerede i projektfasen og dermed sikre stabile og rentable løsninger.

Analyser og modelbygning

Verkís tilbyder også måling af tryk og ydeevne i brandhaner. Der anvendes kontinuerligt registrerende løb- og trykmålere, som kan måle over en kortere eller længere periode. Derudover tilbyder Verkís specialiseret software til analyse og projektering af komplicerede forsynings- og rørsystemer.

Hos Verkís arbejder vi med idealet om, at drikkevand er en fødevare og en af grundpillerne inden for folkesundhed og velstand i det islandske samfund.

Ydelser

  • Udnyttelse af vandreservoirer
  • Projektering af forsyningssystemer og pumpestationer
  • Projektering af distributionssystemer
  • Planlægning af vandbeskyttelsesområder
  • Planlægning og planer for vandforsyninger
  • Analyser og tredimensionale modeller