27/03/2024

Store projekter i Grønland og Island

Verkís spiller en central rolle i at håndtere islandske udfordringer, lige fra at bygge diger mod lavastrømme til at opføre geotermiske kraftværker og forbedre infrastrukturen. Under de seneste lavaudbrud har Verkís konstrueret diger for at beskytte beboelser og infrastruktur i Grindavík og kortlagt geotekniske forhold for at vurdere byens sikkerhed. Ud over at arbejde med traditionelle byggeprojekter, som svømmehaller, skoler og boliger, bidrager Verkís også til Island’s unikke bæredygtige energikilder, såsom vandkraft og geotermisk energi. Virksomheden styrker også øens infrastruktur, herunder omdannelsen af trafikfarlige broer til sikrere infrastruktur. Gennem innovationsprojekter som GAMMA og Whisper leder Verkís indsatsen for at gøre international skibsfart klimaneutral ved at fremme brugen af grønt brændstof.

Også i nyhederne er at Grønlands infrastruktur styrkes gennem etableringen af nye lufthavne og veje, med Verkís Grønland som en ledende rådgivende ingeniørvirksomhed. De planlægger blandt andet Arctic Circle vejprojektet på 170 km, der strækker sig gennem fjelde og vildmark ved Sisimut. I Nuuk renoverer og bygger Verkís Grønland boliger for at imødekomme fremtidige behov. Grønland, der oplever øget tilstrømning af besøgende, investerer i infrastrukturen for at styrke sammenhængen lokalt og for rejsende. Dette omfatter også tunneler i Nuuk for at lette trafikken og forbedre byens infrastruktur. Verkís Grønland samarbejder tæt med lokale myndigheder og andre aktører og prioriterer bæredygtig udvikling af Grønland. Derudover er de engageret i sanering og renovering af ældre boligblokke i Nuuk for at forbedre boligforholdene for kommende generationer.

Verdensmål