Energi

Transformerstation Qinngorput

For Nukissiorfiit (Grønlands Energiforsyning) projekterer Verkís Grønland de el-tekniske anlæg for ny transformerstation i Qinngorput, Nuuk.

Generelt om projektet

Med baggrund i kommuneplaner og den fortsatte byudvikling i Nuuk og herunder bydelen Qinngorput, har der været foretaget en række vurderinger af hvordan elforsyningen skulle udbygges.

Det er blevet besluttet, at der skal ske en udbygning af el nettet på 60kV‐niveau, og Verkís Grønland projekterer den elektriske-udbygning der ønskes foretaget ved at indbygge et 60 kV net ved det eksisterende koblingspunkt i den nordlige del af Qinngorput. Udover højspændingsdelen omfatter opgaven bygnings-el i ca. 240m² nybygning.

Teknisk information

Lokation:

Nuuk

Størrelse:

60 kV

Projekt periode:

2016

Verdensmål