Projekter

Búrfell vandkraft

Ved udvidelse af Búrfell Vandkraftværk udnyttes flowet i Þjórsá floden betydeligt.

I dag strømmer forbi vandkraftværket vand der kan lave omtrent 410 GW af energi.

Verkís Island indgav laveste tilbud i rådgivertjenester for planlagt udvidelse af Búrfell Vandkraftværk.  Landsvirkjun er bygherre og foruden Verkís Island indgav 3 rådgivende ingeniørfirmaer tilbud. Landsvirkjun har allerede underskrevet en kontrakt med Verkís.

Ved udvidelse af Búrfell udnyttes flowet i Þjórsá floden betydeligt.I dag strømmer forbi vandkraftværket vand der kan lave omtrent 410 GW af energi.

Underjordisk kraftstation.

Projektet drejer sig om udarbejdelse af udbudsprojekt for udvidelse af Búrfell vandkraftværk, detailprojektering og bistand i byggetiden. Ny underjordisk kraftstation er planlagt i Sámsstaðaklif.  Bjarnarlón, som er reservoir for nuværende Búrfell, vil også blive udnyttet for det nye udvidede vandkraftværk.  Rådgivertjenesternes omfang vurderes til omtrent 60.000 arbejdstimer hvor selve udførelsen vurderes til omtrent 14 milliarder ISK (~730 millioner DKK).

Udvinding af energi øges med op til 300 GW timer pr år.

Vandkraftværket vil udvides med een 100 MW turbine.  Ved udvidelsen vil samme faldhøjde i Þjórsá elven blive brugt som de seks turbiner i eksisterende Búrfell bruger. Ved udvidelsen vil udvindingen af energi øges med op til 300 GW timer årligt.

Teknisk information

Lokation:

Búrfell – Island

Størrelse:

410 GW

Projekt periode:

2015

Verdensmål