25/06/2024

Performance Based Design Sikrer Brandsikkerheden i Nuuk Skole

Performance Based Design Sikrer Brandsikkerheden
5 MW mellembrand (bibliotek) i atrium i bygning BYGN2.

Verkis’ innovative branddesign til Grønlands største skole

Verkis har udviklet brandsikringen for den nye skole i Nuuk, Grønlands største, ved hjælp af Performance Based Design-metoder. Skolen, tegnet af KHR Architecture, består af syv bygninger med et samlet etageareal på 17.860 m² og huser 1.200 elever og 120 ansatte. På grund af vandmangel kunne sprinkleranlæg ikke anvendes, hvilket krævede alternative løsninger.

Innovative Brandsikkerhedsstrategier

For at forhindre brand- og røgspredning anvendes brandgardiner mellem etagerne i atrierne. Guðmundur Ámundason, bygningsingeniør i Verkis, forklarer, at naturlig røgventilation og brandgardiner giver folk tid til at evakuere sikkert.

Simuleringer med FDS6 og Pathfinder analyserede flere brand- og evakueringsscenarier, hvilket sikrede tilstrækkelige evakueringstider under forskellige forhold.

Sikker Evakuering og Strukturel Integritet

Performance Based Design-metoden optimerede røgkontrol- og evakueringsstrategierne, hvilket sikrede sikker evakuering og bygningens strukturelle integritet. “Det har været et spændende projekt, hvor vi har sikret nødvendige løsninger for at beskytte mennesker og bygningen,” siger Guðmundur Ámundason i samtale med Brand & Sikkerhed.

Verdensmål

Performance Based Design Sikrer Brandsikkerheden
5 MW mellembrand (bibliotek) i atrium i bygning BYGN2.